Contact Us / Napíšte Nám

Name / Meno:
Email:
How can we help / Ako môžeme pomôcť:
Which size office are you looking for / Akú veľkosť kancelárie hľadáte:
Sorry, this CAPTCHA is not available for the visually impaired.
 

Welcome to Jarošova Office Center

Jarošova Office Centre (OC) is centrally-located within the broader center of Bratislava, close to shopping centers and residential areas bounding Bratislava’s fast-developing districts 2 and 3.
Sited on the two main arteries of Bajkalská and Vajnorská streets, it offers quick access to the capital city and also an easy rapid connection to the by-pass. Jarošova means high quality with easily-modified, flexible layouts and spaces ideal for medium to large-sized companies.
The centre offers 11,000 square meters of modern, completely refurbished  space plus 1,000 square meters of ground floor retail and services and almost 200 parking spaces.
Tenants can be assured of a high level of comfort and efficiency with an elegant, welcoming lobby and 24-hour security service, and it’s mere minutes to the train station, airport and some of the city’s main public transportation lines.

Vitajte na Jarošová Office Center

Jarošova Office Centre (OC) je centrálne lokalizovaná v širšom centre Bratislavy, v blízkosti nákupných centier i rezidenčných komplexov v rýchlo rozvíjajúcej sa lokalite 2 a 3 obvodu. Budova je umiestnená medzi dvoch hlavnými ťahmi Bajkalská a Vajnorská ul., ponúka výborné napojenie do centra mesta a tiež jednoduché a rýchle napojenie na diaľničný obchvat.
OC Jarošova znamená vysokú kvalitu s ľahko upraviteľnými a flexibilnými členeniami priestorov ideálne pre stredné i väčšie spoločnosti.
OC Jarošova ponúka 11.000 m2 moderných, kompletne zrekonštruovaných kancelárskych priestorov vrátane 1000 m2 obchodných priestorov na prízemí, ktoré sú vhodné na rôzne typy služieb a takmer 200 parkovacích miest.
Nájomcovia si môžu byť istí vysokou úrovňou komfortu a efektívnosti s elegantným, príjemným lobby a 24-hodinovou bezpečnostnou službou. Pohodlne sa dostanete za pár minút na vlakovú stanicu, letisko alebo na niektoré z hlavných mestských verejných dopravných liniek.